یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۰

گفتگو در تلویزیون نوروز درباره اعدام های سال 67

http://www.youtube.com/watch?v=g87x6AMwIos

هیچ نظری موجود نیست: