پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

ده سالگی گويا؛ "گويا"ی حال

گويا، گويای موفقيت يک سايت فارسی زبان است در دنيای ارتباطات امروز. تفاهم و مدارا در فضای مجازی بهبودبخش و طليعه دار تفاهم و مدارا در فضای واقعی خواهد بود
hamid_farkhondeh@hotmail.com
گويا حکايت ماست. شايد هم گويای حال هم هست و هم نيست. در خدمت گرفتن اينترنت برای عبور از سانسور، انتشارات بدون مرز و زيستن خبر در لحظه، عليرغم ميل اصحاب سانسور و ارباب سرکوب، گويای خواست ماست.
در عصر پراکندگی ها و دوره یِ بی اعتمادی های اجتماعی و سياسی اما گويا، گويایِ حال ما نيست، به ما نمی ماند. نه فقط به اين دليل که گويا، در زمانه یِ فصل برای وصل آمده يا اينکه در کنار درهای بسته یِ گروهی و سازمانی، دروازه هایِ دهکده جهانی را بر روی ايرانيان بلکه فارسی زبانان گشوده، کيهان شريعتمداری را در کنار کيهان لندن نشانده، صدای اصلاح طلبی را با فرياد انقلابی گری به يک ستون لينک داده يا جمهوريخواه را بزور اينترنت کنار سلطنت طلب نشانده. بلکه گويانيوزش توانسته با وفاداری حرفه ای اش به گردش آزاد خبر، هم صدای سکولارها را منعکس کند هم نقطه نظرات روشنفکران دينی را انتشار دهد. هم فضايی مجازی برای تفسرهای بديع داريوش سجادی باشد هم محلی برای پاسخ های متين احمد باطبی. و اين همه با رعايت سرعت انتقال خبر در عصر ارتباطات. درست است که رمز دوام گويا، اعتماد کاربران آن است. اعتماد نيز اما به آسانی بدست نمی آيد. گويا به نياز زمان پاسخ داد اما درجا نزد و پا-به-پای زمان پيش آمد. هر روز بروز شد، خبرها و تفسيرها را منتشر کرد، در کنار عرضه خدمات اينترنتی، مامنی شد حتی برای نويسندگان داخل کشور که تاب ديدن مقالات مثله شده خويش در مطبوعات تحت سانسور يا خود سانسوری نداشتند. و چنين بود که گويا مرز داخل و خارج کشور را درنورديد، در عصری که مرزهای خودی و غيرخودی يا ايدئولوژيک هم در داخل کشور جان سخت است هم در خارج کشور.در همان سال های اوليه یِ عمر گويا، نظام ولايت فقيه که دست ساطور سانسور خويش را از گويا کوتاه می ديد درصدد جعل برآمد. فقط مدارک نيست که جعل می شوند. سايت ها نيز جعل شدنی اند. چنانکه همزاد نکره و عجيب الخلقه ای بنام "گوياآ" برای گويا خلق کردند. و چه جالب است عدل اينترنتی. جاعلان، تنبلان، کهنه گان و کندان يا خودبخود از صحنه حذف می گردند يا به سان لينک های به روز نشده ترشيده می شوند. عرض خود می برند و زحمت کاربران می دارند. گويا، گويا تنها سايتی است که حتی خودی شناسان خبره یِ داخل کشور نمی توانند آن را ناديده بگيرند. انقلابی و ضد انقلابی [هم به تعريف حسين شريعتمداری و هم به تعبير کارل پوپری] همه هم روبه گويا دارند هم لينک به آن.
گويا گويا اولين سايت خبری- تبليغاتی ايرانی است که از سوی ذوب شدگان در ولايت به کسب لقب ضدانقلابی نائل آمد. چون آن را بر حسب تعلق حزبی، سازمانی يا گروهی نمی توانستند ضدانقلابی بخوانند، خودِ سايت را ضدانقلابی خواندند.
گويا، گويای موفقيت يک سايت فارسی زبان است در دنيای ارتباطات امروز. تفاهم و مدارا در فضای مجازی بهبودبخش و طليعه دار تفاهم و مدارا در فضای واقعی خواهد بود.
اين موفقيت و ده سالگی گويا را به سردبير آن، فرشاد بيان تبريک می گويم.
حميد فرخنده
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2008 news.gooya.com All rights reserved for the original source

هیچ نظری موجود نیست: