پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶

توضيح سردبير خبرنامه گویا

با تشکر از آقای فرخنده به خاطر اعتمادی که به خبرنامه گويا دارند و انتقادی که کرده اند و حاکی از همين اعتماد است. از زمانی که متوجه شديم يک شرکت تبليغاتی واسطه قصد دارد از بنری که خريده برای آگهی استخدام سازمان سيا استفاده کند می دانستيم که در صورت پذيرش با انتقادات زيادی روبرو خواهيم شد. همينطور هم شد و نقدی که خوانديد تازه ترين نمونه آن است. قصدم از ارايه اين توضيح توجيه يا متقاعد کردن مخالفان نيست. فقط صرفا آنچه نهايتا ما را به پذيرش اين آگهی متقاعد کرد بازگو می کنم. البته بايد اعتراف کنم که در اين مدت بارها از خود پرسيده ام که آيا آسان تر نبود از انتشار اين آگهی خودداری می کرديم. تصور نمی کنم کسی شک داشته باشد که ما به عنوان مسئولين خبرنامه از اتهاماتی که پس از انتشار آگهی متوجه گويا می شد بی خبر بوده باشيم. اما مهم ترين سوالی که نه صرفا در اين مورد بلکه هنگام انتشار بسياری از مطالب پيش می آيد اين است که آيا از سياست هايی که چندين سال است بر اساس آن رفتار می کنيم عدول خواهيم کرد؟ خبرنامه گويا از هيچ گروه و جريان سياسی حمايت نمی کند و هدفی جز انتشار اطلاعات در فضايی آزاد ندارد. طبيعتا حساب آگهی هم از مقالات جداست و انتقاد در اين مورد در صورتی وارد بود که به صورتی سيستماتيک تبليغ سازمان سيا به عنوام مقاله و خبر صورت می گرفت. نکته ای که خيال مرا هنگام پذيرش اين آگهی کمی راحت می کرد اين بود که در آن نه دروغ بود نه پنهانکاری. اين آگهی به روشنی آگهی يک سازمان اطلاعاتی است و از اين بابت حداقل با خوانندگان خبرنامه صادق بوده ايم. از سوی ديگر اين آگهی هيچ تعهد و محدوديتی برای ما به همراه نداشت. اگر تمام خبرنامه هم مملو از مقالاتی عليه سيا يا سياست های آمريکا شود کسی مانع نخواهد شد همان گونه که تاکنون چنين بوده و هيچ آگهی بر سمت و سوی گويا تاثير نگذاشته است. و از همين بابت اين آگهی چالشی هم هست تا اين را مجدد حداقل به خود اثبات کنيم که می شود از يکی آگهی گرفت و به او وامدار نبود. شايد برای خوانندگان هم قضاوت در اين مورد سخت نباشد و با نگاهی به عملکرد چندساله خبرنامه بر بی طرفی و صداقت آن به رغم اشتباهاتش اذعان کنند.
خبرنامه گويا صرفا از درآمد آگهی ادامه حيات می دهد و هيچ درآمد ديگری جز آگهی و گاه کمک های انفرادی علاقمندانش ندارد. حفظ يک رسانه و ادامه آن در اينترنت کار ساده ای نيست. آن هم برای سايتی که صرفا مسائل سياسی را پوشش می دهد. ولی با گرفتن يا نگرفتن اين آگهی تغييری در وضعيت مالی آن ايجاد نمی شد. نمی دانم اگر سازمان اطلاعات ايران چنين آگهی را می داد چه می کرديم ولی در مجموع تاکنون برای گرفتن آگهی بجز پورنوگرافی محدوديت ديگری برای خود قائل نبوده ايم. به همين دليل معمولا برای پذيرش آگهی کمتر مکث می کنيم. انتظار رفتارهای سياسی از خبرنامه گويا نابجاست. همانطور که ما هرگز به عنوان يک سايت خبری برای يک فعاليت سياسی تبليغ نمی کنيم و مردم را به انجام يا عدم انجام آن تشويق نمی کنيم و همچون بسياری از سايت های مشابه مثلا اطلاعيه های سياسی را امضا نمی کنيم، در مورد گرفتن آگهی هم به تاثيرات سياسی آن کمتر می انديشيم چرا که اساسا تاثيری بر آن ندارند. پيش از اين هم خبرنامه گويا به ارتباط با سازمان های جاسوسی مختلف متهم می شده، پس از اين هم خواهد شد. مهم اين است که بتوانيم با عملکردمان، شما را به عنوان خواننده و شريک در توليد محتوای آن حفظ کنيم. همين. با احترام به همه خوانندگان و پوزش از کسانی که انتشار اين آگهی آنها را از خبرنامه گويا مايوس کرد. همچنان معتقدم ممکن است در اين مورد خطا کرده باشيم و به همين دليل از دريافت نقدهای بيشتر در اين زمينه استقبال می کنيم.
ارسال مطلب به بالاترین نسخه قابل چاپ بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده13 شهریور » شکست در پايين، پيروزی در بالا، در پيرامون انتخاب هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان، حميد فرخنده31 مرداد » نقد نظر يا نقد شخص؟ نامه ای به ناصر زرافشان، حميد فرخنده10 مرداد » درباره بزرگی و شجاعت، نامه ای به اکبر گنجی، حميد فرخنده5 تیر » ميرحسين موسوی، "تصوير برابر اصل"، حميد فرخنده
دنبالک: فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده' لينک داده اند.
:: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
English ::
French ::
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2007
_uacct = "UA-202602-2";
urchinTracker();

هیچ نظری موجود نیست: